Byens Tag - yoga

Yoga 

- et bredt begreb

Yoga betyder "at bringe to ting sammen", "at forene".
Yoga-begrebet påstår ikke, at der oprindeligt er én ting, som er blevet opdelt, men mener udelukkende at to ting bringes til enhed - dette tilfælde sind og krop.

Begrebet yoga rummer flere dimensioner end de fysiske øvelser, kaldet yoga asanas. Yoga asanas retter sig dels direkte mod fysisk helbred og balance, og dels mod at bringe oplevelsen af sindet og kroppen sammen til en enhed. 

I vestlig psykologi og filosofi er der mange diskussioner om, hvorvidt sind og krop er adskilte enheder. F.eks. mente filosoffen Descartes, at dette gjorde sig gældende, mens mange fra nyere tid, som hjerneforskeren Damasio og den danske neuropsykolog Susan Hart, i modsætning hertil mener, at sind og krop neuro-biologisk er uadskillelige. 

Hos Byens Tag tager vi ikke stilling til denne årtusinder gamle diskussion. Vi tager blot til efterretning, at sind og krop kan opleves som adskilte eller som en enhed, og at det sidstnævnte føles bedre og sundere i det lange løb. Se mere om dette under Yoga og Mindfulness.

Mange fortæller, at de efter eller under yogaen føler ro. Andre fortæller at de kommer i kontakt med en fornemmelse af frihed eller glæde. Mange oplever at de kommer tilstede i nuet. 

Når du laver yoga, mærker du dig selv både i sind og krop. Derfor kan yoga også bruges til gradvist og i dit helt eget tempo at lære at mærke dig selv og lære at håndtere de tanker, følelser og oplevelser, du kommer i kontakt med. Det faktum, at yoga både er en vej til selvindsigt og til ro, er endnu et eksempel på, at yoga bringer to ting sammen - nemlig følelser, som er en sindsmæssig rørelse eller bevægelse, og oplevelsen af ro. 

Vi bruger yogaen som redskab til at styrke fornemmelsen af enhed og sammenhæng, samt til at bukke og strække, lirke og opbløde de nye og gamle spændinger i både sind og krop. Af den vej vil yogaen øge oplevelsen af nærvær, velvære og fornemmelse af ”ejerskab” over både sind og krop.

Vi bruger også yogaen til at styrke evnen til og fornemmelsen af at stå godt og stærkt på egne ben, at have en stærk, rank og smidig ryg, skuldre der kan bære, og at have en god balance - både bogstaveligt kropsligt ment og i overført sindsmæssig og social betydning.

Yoga, og i særdeleshed Sensitiv Yoga, guider din bevidsthed, opmærksomhed, din oplevelse af dig selv og verden, mod det som kan sanses her og nu. På den måde kan yoga bidrage til at du bliver mere nær(her)værende - yoga kan derfor også være en del af vejen ud af tanker, forestillinger og gamle mønstre.

Flere mennesker med stress eller traumer fortæller, at enkelte øvelser fra sensitiv yoga er deres bedste redskab til at mildne eller helt fjerne angst og uro.
Hvis du ved eller fornemmer, at du har svære oplevelser i bagagen, hvis du er stresset eller af anden grund ressourcemæssigt svækket, vil vi derfor anbefale en sensitiv tilgang, som giver en nænsom, specialiseret og ekstra styrkende undervisning i yoga, som eventuelt kan suppleres med terapi.


Byens Tag • Immervad 1 • 8000 Århus C • mail: byenstagyoga@gmail.com