Byens Tag - yoga

Traumer og PTSD

Traumer er, når du oplever at du selv eller andre er truet på livet, eller på fysisk eller psykisk helbred eller velbefindende.

Når man oplever et traume, sætter de urgamle instinkter ind - med stærkt, klart og ensporet fokus på at overleve. Der er typisk tale om en kamp-, flugt- eller "ligge-død"- også kaldet "freeze", reaktion.

Traumereaktionen kan styre næsten alle fysiske og psykiske funktioner. Krop, tanker, oplevelse, følelser og indre kropslive funktioner rettes mere eller mindre ensidigt mod at overleve. Instinktivt sørges for ekstra kræfter til at kæmpe, flygte eller kroppen hæmmes, så den næsten lammes ved "freeze" eller "ligge-død" reaktionen.

Der kan være tale om rigtig stærke kræfter, og de er uden for viljens kontrol, hvis traumereaktionen tager helt over. Alle andre funktioner, som er unødvendige i overlevelsens tjeneste kan styres eller hæmmes af instinkterne. Både tanker, logisk sans, opmærksomhed, evnen til omsorg og empati, fordøjelse m.m. kan hæmmes, så der ikke bruges kræfter på noget, som er irrelevant for overlevelsen.

Hvilken reaktion der bliver tale om, og hvordan krop og psyke instinktiv gør klar til overlevelse, kommer an på både situationen og den instinktive vurdering af, hvad der skal til. Dit temperament, personlighed og tidligere oplevelser spiller også en rolle. Når den truende situation er ovre, og du heldigvis er overlevet, skal krop og psyke tilbage til normal tilstand.

Det er det autonome nervesystem, der styrer begge tilstande, sammen med urgamle dele af hjerne, især hippocampus og amygdala. Typisk skal de stærke kræfter afreageres, slippes - både muskulært, psykisk og på flere andre niveauer. Det kan bl.a. ske ved at ryste og græde, og det er sundt at ryste og græde efter en voldsom og truende oplevelse.

Hvis krop og psyke ikke vender tilbage til normale tilstande taler man om at være traumebelastet, have traumer - en af de diagnoser man eventuelt kan få er Post Traumatisk Stress Reaktion (PTSD).

Der er en glidende overgang mellem stress og traumer - det er samme krop, psyke og centralnervesystem, der er i spil. Men traumerektionen er en mere radikal udgave af stressreaktionen. Når du er belastet af et eller flere traumer er din krop og psyke ikke vendt tilbage til normal, men bliver ved at været rettet mod at overleve - det har store omkostninger for oplevelsen af at leve.

Du oplever måske den truende begivenhed igen og igen. Og både ydre ting, og indre stimuli kan reaktivere traumet, og den vrede, angst eller fraværende tilstand (dissociation), der greb dig under traumet. Du oplever måske mindsket evne til at opleve andre ting. Du har måske svært ved at koncentrere dig, huske andre ting. Du oplever måske mindre engagement i de ting, der tidligere gjorde livet værd at leve - måske endda mindre engagement i dine nære og kære. Du får måske smerter, svært ved at sove, svært ved at slappe af, svært ved helt af være nærværende. Andre oplever at du ændrer dig, bliver mere irritabel, trækker dig eller begge dele. Mange beskriver at de undgår de ting, som aktiverer traumereaktionen, og at det indskrænker livet.

Din krop og din psyke er styret af traumereaktionen, du er overlevet, men du oplever ikke at du egentligt lever.

Ved disse tilstande anbefaler vi Traumesensitiv Yoga.


Byens Tag • Immervad 1 • 8000 Århus C • mail: byenstagyoga@gmail.com